Camperplaats Brouwersdam | Campingregels

Regels op de camperplaats

Aan het verblijf op Camperplaats Brouwersdam zitten wel wat regels verbonden, om alles in goede banen te leiden. De belangrijkste regels staan hieronder beschreven.

Duin Strand camping 2 3781

 1. Het is niet toegestaan om met een caravan en/of tent op de camperplaats te verblijven. Hiervoor hebben wij campingplaatsen beschikbaar en zullen u ook verplaatsen.
 2. Het is niet toegestaan om een grote tent (meer dan 5 m2) of meerdere tentjes naast uw camper op te bouwen.
 3. Alleen reizende (groepen) jongeren, of jongeren onder de 25 jaar, zijn niet toegestaan op de camperplaats.
 4. Chemische toiletemmers alleen op de daarvoor aangegeven plaats reinigen.
 5. Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 6. Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de (ondergrondse) vuilcontainer bij de Milieustraat deponeren.
 7. Iedere kampeerder heeft de verplichting zijn gehuurde plaats en de directe omgeving schoon te houden.
 8. Open vuur op het gras is ten strengste verboden. Barbecues van het gras af, niet te dicht bij tenten. Fakkels en kampvuur zijn niet toegestaan. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water). Ontstaat er schade aan de camping en/of aan derden dan wordt deze schade op de (mede)huurder verhaald.
 9. Het is uitdrukkelijk verboden op de camperplaats te graven, ook bij regen.
 10. Bij een aantal plaatsen mag één auto geparkeerd worden, meerdere auto’s blijven op de parkeerplaats.
 11. Op de camping mag met een auto/motor/scooter uitsluitend stapvoets worden gereden.
 12. Radio, TV of muziek op een zacht volume, alleen voor jezelf en niet voor de buren.
 13. Nachtrust vanaf 23.00 uur t/m 09.00 uur.
 14. Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs. Overtreders worden onmiddellijk van de camperplaats verwijderd.
 15. Het gebruik van elektrische kachels en het laden van elektrische auto's/campers op de plaats is niet toegestaan (vanwege capaciteit elektriciteitsnet). Er is tegen betaling een laadpaal beschikbaar.
 16. Aanwijzingen door of namens de leiding gegeven dienen onverkort te worden opgevolgd.
 17. Hij of zij die zich op enigerlei wijze misdraagt, e.e.a. naar oordeel van de directie van Camperplaats Brouwersdam en/of de regels niet naleeft, zal van de camperplaats worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.